The Daily Shaarli

All links of one day in a single page.

March 31, 2020

Afkortingen en verklaringen Persoonskaarten | HCC!genealogie
Vanaf 1 januari 1850 is in alle gemeenten in Nederland op gelijke wijze de bevolking geadministreerd conform een daartoe genomen Koninklijk Besluit van 22 december 1849. Iedereen in Nederland staat sinds die tijd geregistreerd in het Bevolkingsregister met: naam, geboortedatum, woonadres, plaats in het gezinsverband en eventueel beroep, godsdienst, verhuizingen of overlijdensdatum. Als iemand verhuisde werd hij ook in de nieuwe woonplaats ingeschreven in het Bevolkingsregister en werd bij de inschrijving in de oude woonplaats aangetekend naar welke plaats hij of zij was verhuisd.
Inleiding Bronnen | HCC!genealogie
In de genealogie kunnen we een beroep doen op een veelvoud van bronnen. Deze kunnen we vinden in bijv. het nationaal, rijks-, provinciale-, streek- of gemeentearchieven. Tegenwoordig worden vele bronnen via het Internet, voor de voorbewerking naar het archief, geraadpleegd en kunt u een deel van het genealogisch onderzoek daarom thuis doen.