A great preservative against angry and mutinous thoughts, and all impatience and quarreling, is to have some great business and interest in your mind, which, like a sponge shall suck up your attention and keep you from brooding over what displeases you.

— Joseph Rickaby

One word frees us of all the weight and pain of life: That word is love.

— Sophocles, Greek tragic dramatist (496 BC – 406 BC)

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen
en ademloos het blad omslaan,
ver van de dagelijksheid vandaan.
Die lezen mogen eenzaam wezen.
Zij waren het van kind af aan.
Hen wenkt een wereld waar de groten,
de tijdelozen, voortbestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan;
de enigen die ons nooit verstoten.

— Ida Gerhardt

If a civil word or two will render a man happy, he must be a wretch indeed who will not give them to him. Such a disposition is like lighting another man’s candle by one’s own, which loses none of its brilliancy by what the other gains.

— William Penn

Taalverarming is een serieus te nemen signaal – jongeren spreken straattaal en in geïnstitutionaliseerde programma’s als het Journaal worden steeds minder woorden gebruikt, dat is onderzocht. Alles moet steeds eenvoudiger worden uitgelegd. Dat is gevaarlijk, want als je de woorden niet meer hebt om te discussiëren, blokkeert het gesprek en lonkt het geweld. Daarom zijn theater en literatuur ook zo vreselijk belangrijk.

— Pierre Bokma

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.

— Arthur C. Clarke

The only place where success comes before work is a dictionary.

— Vidal Sassoon

Het schadebeginsel van John Stuart Mill: persoonlijke vrijheid mag slechts worden beperkt om te verhinderen dat anderen worden geschaad.

— John Stuart Mill

Take your life in your own hands and what happens? A terrible thing: no one to blame.

— Erica Jong

The important thing is this: to be able at any moment to sacrifice what we are for what we could become.

— Charles Du Bos

Zonder goede medewerkers is een directeur ook alleen maar een vrij kansloos iemand met een pc en een rekenmachine.

— Ton de Kruyff

Literature is news that stays news.

— Ezra Pound, US poet (1885 – 1972)

Misschien wel het grootste gebrek van de natuur is dat onaardige mensen niet vanzelf doodvallen. Het corrigeren van dat gebrek zal dan ook een van de grootste triomfen van de wetenschap zijn. Hoewel, voorkomen is beter dan genezen.’

— C.W. Rietdijk, in De contrarevolutie tegen de rede.

Procrastination is the art of keeping up with yesterday.

— Don Marquis, US humorist (1878 – 1937)

When you are dead, you don’t know that you are dead. It is difficult only for the others… It is the same when you are stupid…

— Philippe Geluck

What you do today is important because you are exchanging a day of your life for it.

— Heartsill Wilson (1920-1994)

When you make a mistake, don’t look back at it long. Take the reason of the thing into your mind and then look forward. Mistakes are lessons of wisdom. The past cannot be changed. The future is yet in your power.

— Hugh White, US politician (1773 – 1840)

Anything that is in the world when you’re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that’s invented between when you’re fifteen and thirty- five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you’re thirty-five is against the natural order of things.

— Douglas Adams, English humorist & science fiction novelist (1952 – 2001)

Courage is not having no fear. Courage is recognizing your fears and then doing the right thing anyway. Or the hard thing.

— John Beckett

Age does not protect you from love. But love, to some extent, protects you from age.

— Jeanne Moreau

One word frees us of all the weight and pain of life: That word is love.

— Sophocles, Greek tragic dramatist (496 BC – 406 BC)

A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.

— Jane Austen, English novelist (1775 – 1817) Mansfield Park

Life is far too important a thing ever to talk seriously about.

— Oscar Wilde, Irish dramatist, novelist, & poet (1854 – 1900)

Waarom is literatuuronderwijs zo belangrijk?
“Met je taalvaardigheid ontwikkel je ook je denkvermogen. Wat niet goed gezegd is, is ook niet goed gedacht. Ik ga Confucius citeren als je het goed vindt.”
Wieringa loopt de kamer uit en komt terug met zijn laatste roman Dit zijn de namen. Hij bladert naar pagina 35 en draagt voor:

“Confucius zou, als hij het voor het zeggen zou hebben in een land, als eerste het taalgebruik verbeteren. Want als het taalgebruik niet juist is, dan is wat wordt gezegd niet dat wat bedoeld wordt. En als wat gezegd wordt niet is wat men bedoelt, komen er geen werken tot stand. Komen de werken niet tot stand, dan gedijen de kunst en de moraal niet. Gedijen deze niet, dan is er geen juiste rechtspraak. Als er geen juiste rechtspraak is dan weet de natie niet wat te doen. Daarom moet men geen willekeur dulden in het woordgebruik. Dat is waarop alles aankomt.”

Wieringa: “Goed schrijven betekent goed redeneren. Ik denk dat je geen heldere gedachte kunt hebben in onheldere taal.”

— Tommy Wieringa

Het probleem zit hem in het begrip ‘verantwoordelijkheid’, waarvan je de betekenis moet afleiden uit de context. De meeste bestuurders willen namelijk graag ‘verantwoordelijkheid dragen’, maar geen ‘verantwoordelijkheid op zich nemen’. Verantwoordelijkheid dragen is vooral borstklopperij en veel verdienen. Een bestuurder die de ‘verantwoordelijkheid draagt’ over een multinational of een investeringsfonds, en dus risico’s neemt met andermans vermogen, zal zichzelf daar goed voor laten belonen, maar een bonus terugbetalen als de boel in de soep loopt is natuurlijk niet de bedoeling.

— Miquel Ekkelenkamp

Returning violence for violence multiplies violence, adding deeper darkness to a night already devoid of stars… Hate cannot drive out hate: only love can do that.

— Martin Luther King Jr., US black civil rights leader & clergyman (1929 – 1968)

Everyone is entitled to be stupid, but some abuse the privilege.

— Unknown

One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

— A.A. Milne

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You are able to say to yourself, ‘I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along.’ You must do the thing you think you cannot do.

— Eleanor Roosevelt, US diplomat & reformer (1884 – 1962)

I would be the most content if my children grew up to be the kind of people who think decorating consists mostly of building enough bookshelves.

— Anna Quindlen (1953 – )

I have just returned from Boston. It is the only sane thing to do if you find yourself up there.

— Fred Allen, US radio comedian (1894 – 1956)

We maken onszelf gek door van het leven dingen te vragen die er gewoon niet inzitten.

— J.D. Salinger

Sterven, is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van de mensen die van je houden. Je kan een lichaam begraven, maar niet de persoon. Die gaat gewoon mee.

— Manu Keirse (Rouwexpert)

Een van de akeliger gevolgen van leven in een neoliberale maatschappij is dat collectieve problemen tot individueel issue worden gemaakt. Tot eigen verantwoordelijkheid, iets dat je zelf moet oplossen, ook al is dat helemaal niet mogelijk.

— Asha ten Broeke

The most notable fact that culture imprints on women is the sense of our limits. The most important thing one woman can do for another is to illuminate and expand her sense of actual possibilities.

— Adrienne Rich

Age is mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter.

— Satchel Paige, US baseball player (1906 – 1982)

These organizations, wildly irrational in economic terms and massively underwritten by public resources, acquire the world’s literature and then make it continually available, without discrimination, through free circulation. Through libraries, we optimistically assert that knowledge uplifts us all, and that our culture becomes richer when it is shared. The famous inscription on the main branch of the Boston Public Library, “FREE TO ALL,” is true in the instance, but only because we all make contributions towards its realization.

— Peter Brantley

I’m very pleased with each advancing year. It stems back to when I was forty. I was a bit upset about reaching that milestone, but an older friend consoled me. ‘Don’t complain about growing old – many, many people do not have that privilege.’

— Earl Warren, Chief Justice, US jurist & politician (1891 – 1974)

Household tasks are easier and quicker when they are done by somebody else.

— James Thorpe, US football player & track athlete (1888 – 1953)

Do not believe that he who seeks to comfort you lives untroubled among the simple and quiet words that sometimes do you good. His life has much difficulty… Were it otherwise he would never have been able to find those words.

— Rainer Maria Rilke, German lyric poet (1875 – 1926)

Zodra mensen volledig voor één waarheid kiezen, gaat de tolerantie eruit en sluipt geweld erin

— Paul van der Velde, hoogleraar hindoeïsme en boeddhisme (RUN)

I have yet to see any problem, however complicated, which, when you looked at it in the right way, did not become still more complicated.

— Poul Anderson (1926 – 2001) US science fiction author

In a real dark night of the soul it is always three o’clock in the morning, day after day.

— F. Scott Fitzgerald

Piekeren is zoals schommelen: je gaat heen en weer, maar niet vooruit
Wilfried Van Craen

— Wilfried Van Craen (Psychotherapeut)

Speak when you are angry–and you will make the best speech you’ll ever regret.

— Laurence J. Peter, US educator & writer (1919 – 1988)

Mistakes are a part of being human. Appreciate your mistakes for what they are: precious life lessons that can only be learned the hard way. Unless it’s a fatal mistake, which, at least, others can learn from.

— Al Franken

The trouble with the rat race is that even if you win, you’re still a rat.

— Lily Tomlin

Tweedehandsboekenwinkels zijn als verstandige mensen, ze worden steeds zeldzamer.

— Laurent Meese

You will not find your passion in things and you will not find your passion in money. The more things and the more money you have, the more you will look around and use that as the metric and there will be someone with more.

— Randy Pausch

So let us wage a glorious struggle against illiteracy, poverty and terrorism, let us pick up our books and our pens, they are the most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first.

— Malala Yousafzay

Religion is to bring comfort to the sufferers and a way to the lost. […] I believe the basic task of humans is to comfort each other.

— Dmitry Galtsin

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.

— Albert Einstein, US (German-born) physicist (1879 – 1955)

When you make a mistake, don’t look back at it long. Take the reason of the thing into your mind and then look forward. Mistakes are lessons of wisdom. The past cannot be changed. The future is yet in your power.

— Hugh White, US politician (1773 – 1840)

Alles kan van iemand worden afgenomen behalve één ding, de laatste van de menselijke vrijheden, en dat is dat iemand in alle gegeven omstandigheden kan kiezen welke houding hij aanneemt. Elk moment is een keuze.

— Viktor Frankl

Wie veel reist wordt wijs. Wie wijs is blijft thuis.

— Confucius

When you encounter difficulties and contradictions, do not try to break them, but bend them with gentleness and time.

— Francis de Sales, French saint & bishop of Geneva (1567 – 1622)

I shall not waste my days in trying to prolong them.

— Ian Fleming, British novelist (1908 – 1964)

I have opinions of my own — strong opinions — but I don’t always agree with them.

— George Bush, 41st president of US (1924 – )

There is no good lighting that is healthy and for our well being without proper darkness.

— Roger van der Heide

The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts.

— Bertrand Russell, British author, mathematician, & philosopher (1872 – 1970)

Imagination is more important than knowledge…

— Albert Einstein, US (German-born) physicist (1879 – 1955)

There is a similar system of discrimination, extending far beyond a small geographical region to the entire globe; it touches every nation, perpetuating and expanding the trafficking in human slaves, body mutilation, and even legitimized murder on a massive scale. This system is based on the presumption that men and boys are superior to women and girls, and it is supported by some male religious leaders who distort the Holy Bible, the Koran, and other sacred texts to perpetuate their claim that females are, in some basic ways, inferior to them, unqualified to serve God on equal terms.

— Jimmy Carter

We too often let the material things serve as indicators that we’re doing well, even though something inside us tells us that were not doing our best. That we are avoiding that which is hard, but also necessary. That we are shrinking from rather than vising to the challenges of the age.

— Barack Obama, 44th President of United States (1961 – )

Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a mistake when you make it again.

— Franklin P. Jones

There must be quite a few things a hot bath won’t cure, but I don’t know many of them.

— Sylvia Plath, US novelist & poet (1932 – 1963)

Finish each day and be done with it. You have done what you could. Some blunders and absurdities no doubt crept in; forget them as soon as you can. Tomorrow is a new day; begin it well and serenely and with too high a spirit to be encumbered with your old nonsense.

— Ralph Waldo Emerson, US essayist & poet (1803 – 1882) (attributed)

The path to our destination is not always a straight one. We go down the wrong road, we get lost, we turn back. Maybe it doesn’t matter which road we embark on. Maybe what matters is that we embark.

— Barbara Hall

De Wet van Katz: Mensen en naties zullen rationeel handelen als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn.

— Laurent Meese

Nur eine Gesellschaft ohne Seele braucht keine Kultur

— Peter Senoner (Künstler)

The major difference between a thing that might go wrong and a thing that cannot possibly go wrong is that when a thing that cannot possibly go wrong goes wrong it usually turns out to be impossible to get at or repair.

— Douglas Adams, English humorist & science fiction novelist (1952 – 2001)

In the absence of clearly-defined goals, we become strangely loyal to performing daily trivia until ultimately we become enslaved by it.

— Robert Heinlein, US science fiction author (1907 – 1988)

Whenever you are asked if you can do a job, tell ’em, ‘Certainly I can!’ Then get busy and find out how to do it.

— Theodore Roosevelt, 26th president of US (1858 – 1919)

Een zinnetje dat bij mij ooit is blijven hangen, en waar ik veel aan heb gehad, is een vraag die een ­therapeut mij stelde. Ik was destijds in postrelatietherapie, we hadden het over de moeite die ik had om conflicten aan te gaan. En die man zei: “Maar je kunt het toch weer ­repareren?” Ik meed conflicten altijd, bang dat als die mooie, liefdevolle sfeer kapot zou gaan, dan alles kapot zou zijn. Maar die man had gelijk: je kunt het weer goedmaken. Dat is met ­alles zo, ook met wat er nu ­gebeurt.
[…]
Ik wil niet zeggen dat alles weer helemaal goed komt. Repareren betekent: er blijft een barstje zitten. Het is nooit meer niet gebeurd.
[…]
Het blijft een opdracht om zo licht mogelijk in het leven te staan. Dat is wel wat je moet proberen. Maar dat gaat niet door te doen alsof het donker er niet is, of doen alsof de wereld heel lief en licht is. Het gaat alleen maar zo: door zelf ­zo veel ­mogelijk licht te geven.

— Claudia de Breij

Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family. Whatever you call it, whoever you are, you need one.

— Jane Howard, “Families”

I have not lost my mind – it’s backed up on disk somewhere.

— Unknown

What matters is being a particular kind of person. At the most basic level, it matters that you are the kind of person who resolves problems with force of thought and feeling instead of with the force of arms.

— Brendan Myers

Remember not only to say the right thing in the right place, but far more difficult still, to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.

— Benjamin Franklin, US author, diplomat, inventor, physicist, politician, & printer (1706 – 1790)

Decisions are made by people who have time, not people who have talent.

— Scott Adams, US cartoonist (1957 – )

Voor elk complex probleem bestaat een antwoord dat helder is, eenvoudig en fout.

— H.L. Mencken – Amerikaans schrijver

De geschiedenis geeft wel les, maar er zijn geen leerlingen.

— Ingeborg Bachmann (geciteerd door Bert Keizer)

Geloof doet niks. Mensen doen dingen. Slechte mensen vinden in geloof een excuus om slecht te doen, goede mensen vinden in geloof een reden om goed te doen.

— Claudia de Breij

That is what learning is. You suddenly understand something you’ve understood all your life, but in a new way.

— Doris Lessing

Holding onto anger is like grasping onto a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned.

— Buddha, Indian philosopher & religious leader (563 BC – 483 BC)

When life seems chaotic, you don’t need people giving you easy answers or cheap promises. There might not be any answers to your problems. What you need is a safe place where you can bounce with people who have taken some bad hops of their own.

— Gordon Atkinson, Author of RealLivePreacher.com

But penance need not be paid in suffering… It can be paid in forward motion. Correcting the mistake is a positive move, a nurturing move.

— Barbara Hall