Deze linkverzameling is ontstaan tijdens mijn stamboomonderzoek. Hij is daarom geenszins volledig, het zijn over het algemeen links naar informatie die ik zelf gebruikt heb of handig vond. Het accent ligt op informatie uit Nederland, Duitsland (Nordrhein-Westfalen) en de Verenigde Staten.

Deze pagina bevat 82 links, ingedeeld in verschillende categorieën.

Filters
Tag
Archieven
Begraafplaatsen
Begraafregisters
Bevolkingsregisters
Bidprentjes
Burgerlijke stand
Doopregisters
Emancipatieregisters
Familieberichten
Geboorteakten
Geografie
Huwelijksakten
Manumissieregisters
Militie-registers
Notariële akten
Overlijdensakten
Paleografie
Rouwkaarten
Scheepssoldijboeken (VOC opvarenden)
Slavenregisters
Tips en trucs
Trouwregisters
Weblink naam